Nasıl 
ve neresinde bırakabilirim ki 
bu sevdayı 
adı kendini çoktan aşmış. 
Ne geçmişi ne de geleceği kalmış bugüne 
bu eşsiz sevdanın. 
Adı bile uçup gitmiş ansızın 
bi dokunuş bırakmış bize. 
Kime nasıl anlatırsın 
sevda sevdayı aşalı yıl olmuş. 
Acıydı 
tutup saçından dokunduğum; sen değil. 
Güzelim, 
en sevdiğim. 
 
Özlem TUTAR