Hayat, ya da üç kuruşluk bişey
neresine değsem yakıyor.
Ama bütün sokakları Kadıköy'ün
denize çıkıyor.

Özlem TUTAR