Çünkü senin kadar güzel değil
Şu şairler şehrinin
dalı yaprağı
Özlem TUTAR