Gitti.
Ezberlediği bütün doğruları
unutmak için gitti.Özlem TUTAR