SÖZLEŞME

sana tülden kokularla geldi yaşam
				uzlaştın

sana bir damla suda kabarcıktı
tortusu yakabilirdi avuçlarımızı

ışıksız dar odalarda tecrit etmeyi düşündüğün
yüreğin sana sırtını dönecekti elbet
				aldırmadın

bir köşeye huzur bıraksaydın yeni doğmuş
meydanlarda resmedecektin kaybolan zamanı
				sevişmedin

çetelesini tutmaktı işin yok ettiğin zamanların
ilmeksiz teyelsiz terzim benim

                        uzaktın
                        	 yitirdin

Özgür ÖZMERAL