Osip MANDELSTAM

Sovyet Rus şair ve edebiyat eleştirmeni Osip Emilyeviç Mandelstam 15 Ocak 1891'de Varşova'da doğdu, 27 Aralık 1938'de Vladivostok yakınlarında Vtoraya Reçka'da öldü. Kültürlü bir Yahudi aileden geliyordu, Petersburg'da (Leningrad)'da yetişti ve Tenişev Okulu'na gitti (1900-1907). Fransa'da Paris Sorbonne (1907-08) ve Almanya'daki Heidelberg (1909-10) üniversitelerde öğrenim gördü. Heidelberg Üniversitesi'nde Eski Fransız Edebiyatı: dönüşünde  St. Petersburg Üniversitesi'nde  (1911-17)  felsefe okudu. İlk şiirlerini 1910'da dönemin öncü dergilerinden Apollon'da yayımlandı. Vyaçeslav İvanov'un evindeki edebiyat toplantılarına ve Nikolay Gumilyov'un düzenlediği Tseh Poetov (Şairler Loncası) toplantılarına katıldı. Bir süre sonra Gumilyov ve Ahmatova ile birlikte, Rus Simgeciliğinin mistik ve soyut yaklaşımını reddederek, şiirde açıklık, biçimsel kusursuzluk ve yoğunluğu savunan 'Akmeizm' akımını kurdu. Akmeizm'i, "dünya kültürüne duyulan özlem" olarak tanımlayarak, şiire ilişkin düşüncelerine yer verdiği Utro Akmeizma (Akmeizmin Sabahı) adlı bildirgeyi yazdı. Rus Devrimi'ni izleyen iç savaş yıllarını Kırım ve Gürcistan'da geçirdi. Şiirleri dönemin görüşlerine karşıt ve siyasal temalar içermediğinden yayınlanması yasaklandı. Stalin döneminde iki kez, ilkinde Stalin'i yeren bir epigramı yüzünden Çerdin kasabasına, ikincisinde Vladivostok yakınlarındaki bir kampa gönderilerek sürgün edildi. İlk sürgünlük döneminde intihara kalkıştı. İkinci sürgünlük döneminde, resmi makamlar 27 Aralık 1938'de kalp krizinden öldüğünü açıkladılar. Bazı kaynaklarda ölüm tarihinin 1939 yılı olduğu ileri sürülmüştür.