ZURNA
Zurna dan kazandı
Zurna dan yiyiyor

Zurna gibi peşrevsiz yaşayıp 
Peşrevsiz ölecek

Zurnam 
Zurnam

Ben buralarda dururum gitmem


Orhon Murat ARIBURNU