ARİF DİNO ÖLDÜ
 ......
       Şimdiki,menfaatinden başka bir şey düşünmeyen neslin kolay kolay anlamayacağı nokta :başkaları için son lokmasına kadar,her şeyini verebilmek fazileti.Arif Dino'nun asıl orijinal tarafı buydu...Onda para mefhumunun teşekkül etmediğini söylemiştim.Yanlış, galiba. O, parayı sırf başkalarına vermek için kazanırdı. Onun en büyük saadeti, Köprü'den parayla geçildiği devirler;bir yandan bir yana rahatça geçebilmekten ibaretti.
 ......
       Bir zaman dillerde dolaşan,tek mısralık şiiri:

                                     "Döner kebab dönmez olsun!"
şiiri, ilk defa birlikte Nuruosmaniye'den çıkdığımız sırada, kebabcıların önünden geçerken Arif'in dudaklarından dökülmüştü... Çok neşeli olduğu zamanlar, Fransızca şiir yazardı.Yani söylerdi. Bu kendi eserleri, daha yakınlarında herhalde vardır.
......
      Bir gece,sahilden geçen Boğaz içi vapurunun şıkır şıkır ışıklar akışına bakıp söylediği tek mısra hala hatırımda:

                                      Hey gidi telli pullu gelinler!

      Ama,artık o Fransızca şiirlerinde söylediği gibi "kadehler mermer üstünde şıngırtılı kahkahalarla "kırılmayacak, yazık.

            Döner kebab dönmez olsun!

            Zahir Güvemli (Varlık,15.4.1957)