KAN GELENEĞİ

Bildiğim kadarıyla Anadolu kumdan ve camdan eskiydi
soğuktu
		bir halk bilmecesiydi
			alabildiğine soyuttu
Dicle kumda yatardı Fırat ise güneşin oğlu
İpek Yolu üzerinde kum ve cam
ve hemşehri eliyle pusu atıp Âşık Yamani'yi alnından vuran
katil coğrafyam
bir halk bilmecesiydi
			öyle ki
bana ne kadar yanıldığımı gösterdi

doğrusu ben babama çekmeliydim
öfkelenince kan oturmalıydı gözlerime
ben bağırınca yıkılmalıydı saltanatı Saltukoğulları'nın
denizden uzak yaşamalıydım kumu ve camı bilerek
ve yalnız yaşamak henüz bir alışkanlık değilken
hasır ve kefen saklamalıydım
kınında kılıç, kundakta mermi gibi,
doğrusu ben babama çekmeliydim
sıtmasında hayatın, ısı otu ve kinin
etkisi göstermeliydi sevgili ve vefalı kaderim

İşte böyleydi
bildiğim kadarıyla Anadolu kumdan ve camdan eskiydi
soğuktu
		bir halk bilmecesiydi
			alabildiğine soyuttu
ve bir gün
boynuma kirişi gererken aklını yitiren ahrazın
intikamı için kırıp camını
			Dicle'ye karıştırdı kumunu
Dicle kumda yatardı Fırat ise güneşin oğlu
ve hep anlıyordu
		onları düşünürken akıp gitmekte olduğumu


OKTAY TAFTALI