HANGİ SAATLERDE 

Hangi saatlerde ve nasıl, ben de bilmem! 
Birden, çözülüverir şifresi kilidin 
Ve yüzün oturur gözlerimin yivine, 
Öpüşür dalgın, tıpatıp erkekle dişi. 
Kavaklar sallanır yol boyunda, ay doğar, 
Savrulur kanatlı tohumlarım havada, 
Yıldızı tüylenir gecemin, sonra kişner, 
Büyük dört ayakta beyazlık ve akıtma. 
Alsam gitsem seni yataklara! Hey benim 
Balta girmemiş ormanlarım, mor dağlarım! 

Hangi saatlerde ve nasıl ben de bilmem! 
Budarım umutlara sarkan kollarımı. 
Ay kızarır ve batar. Yontma taşlarımı 
Kaldırıp şileplere, rüzgârlı kıyıda, 
Bir mamut iskeleti hızıyla maçuna, 
Dağ gibi bulutların öfkesi altında.

OKTAY RİFAT HOROZCU