GÖZÜNÜ SEVDİĞİM
Dağ etekleri ağarmak üzere
Tepeleri karanlık
Analar çocuk doğurur
Yiğit ola er ola
Ölenleri kime küsmüş
Batmaz bu gemi yağlı boya
Gömü bulur kimi
Nere konar bu kuyruksuz uçurtma
Zehrinden içirirler
Tadından yenmez dünya

Oğuz  TANSEL