Yunanlı şair Odisseus Elitis'in asıl adı Odysseus Alepoudhelis'tir. 1911 yılında 
Girit'te Kandiya'da doğdu,18 Mart 1996'da Atina'da öldü. Ailesi, üç yaşındayken 
Birinci Dünya Savaşı başlayınca Atina'ya göç etti. Atina Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi'ni bitirdi. Ailesi fabrikatördü. Almanya'nın Yunanistan'ı, İtalya'nın 
Arnavutluk'u işgali sırasında Arnavutluk'ta anti-faşist direniş cephesinde çarpıştı.
1948-1952 yılları arasında Paris'te yaşadı. 1953'te ülkesine döndü. 1960'da 
Ulusal Şiir Ödülü'nü, 1979'da Nobel Edebiyat Ödülü'nü aldı. 

Odisseus  ELİTİS