AZTEK KADINI
Yürür ırmak kıyısında, çıplak, sağlıklı, yeni yıkanmış, yeni 
doğmuş geceden. Yazdan derlenmiş mücevherler yanar 
göğsünde. Yanardağın ağzında büyür mavi, neredeyse kara 
ot, kurumuş ot, örterek dişiliğini. Karnında kanatlarını açar 
bir kartal, iki bayrak sarılır birbirine ve su, dinlenir. Çok 
uzaklardan gelir, o nemli ülkeden. Çok az kimse gördü onu. 
Gizini açıklıyorum size: Gündüzleri, bir taştır yolun 
kıyısında; geceleri, bir ırmak, akar erkeğin yanında.

Octavio PAZ

Çeviri: Ali CENGİZKAN