AŞKIMIZ BİZİ ÇOKTAN AŞTI

 
Aşkımız bizi çoktan aştı Öleceksek ölelim
                       Geride kaldık Taşlanmamız yakın
 
                       biz parçalandık biz unufak salkım
                       saçak biz bir daha toplanamayız
                       biz dağıldık biz gecelere biz yıldız
                       kaydı çarpınca birbirimize
 
Bedenimiz bile fazla artık yürümeye
 
Aşkımızı kaç gecedir keskinliyoruz Öleceksek
                       evet ölelim Bu bende kalmış gözlerini
                       al, bakışlarını bırak ! Ağzımı geri ver,
                       öpüşüm kalsın!..Bir ışık olsun açık
                       kalsın yaşadık demeye,,,biz demeye
                       Sonra git ki
                       Aşk olsun
 
Uçurumdan düşmedikse şaşırma:
 
Çünkü bizdik uçuruuuuuuuuuuuu
                                                               m!
 
 

Nuh Ömer ÇETİNAY
(AHŞK)