MAYIS NOTLARI

1

beynine sağılan gazetenin yüzü 
çıplak kadın resimleri 
ve çapraşık cinayet haberleri 
beynine sağılan gazetenin yüzü 
dünyayı kucaklar mı kanlı ölüleri 
toprakta boylanan bir tohumu 

"çanakkale içinde vurdular beni 
ölmeden mezara koydular beni" 

kentsoylu yaşantıyı ırgalamıyor 
vurulup düştü mü şahan kuşları 
bulut gibi kaynasa da allı kızlar 
rahat döşeğinde sızlamıyor yüreği 

unutmam ölüleri unutmam ölüleri 2 

tomurcuk gibi uyanan sesiyle 
"bak baba" diyor 
"onların adını söyledi" 
kanlı fotoğrafları tanıyarak 
acılarla büyüyen çocuğum 

yeni doğan çocuklar 
kavga gülü umut filizi 

tütün pamuk maden işlenirken 
basma dokunurken demir dövülürken 
mayıs sabahında kopan umut gülleri 
adınızı taşıyor yeni doğan çocuklar 3

sındırgı yokuşu 
     bigadiç yokuşu derken 
balıkesir 
dayan karda fırtınada kardeşim 
halklara sevdamızı taşırken 
zulümlerde 
     hücrelerde 
          darağaçlarında 
ölüm yolumuzdan döndüremesin 

on sekizinde
     yirmisinde 
         yirmi yedisinde
ölüm yolumuzdan döndüremedi
mitinglerde kavgalarda grevlerde
marşlarını söylerken halkların  

ırmaklara benzer şarkımız 
dağlardan çağlayarak 
     ovaları dolanarak 
         vadileri yararak 
yatağını besler 
karla yağmurla fırtınayla 
uzun yollardan 
dar boğazlardan 
akıp gelen ırmaklara benzer 


şarkımız 
    umudumuz 
          kavgamız 
halkların yüreğine yayılırken 
uğultusunu duyarım karanlıklarda 4

türkülerini bıraktığın dağlarda
hoyrat rüzgârlar saçlarımı savurur
silah sesi
     çiçek kokusu
          orman uğultusu
yüreğimi sarsan ürperti
isyana benzer

mayıs günlerini konuşursunuz
sivas sabahından pir sultan gelir
omuz omuza vuruştuğun yiğit arkadaşlar
arkadan vurulmuş delikanlı gövdeler
voltada çeteci günleri konuşursunuz

umutlar
    acılar
       ayrılıklar
yüreğini demir gibi döver hücrende
şarkını söylersin acıları düşünürsün
isyana benzer baharı kucaklayamadınsa
sigaranı bir soluk daha çekersin
 
Necati YILDIRIM