Muzaffer İlhan ERDOST


Muzaffer Erdost, 1932 yılında Artova (Tokat)'da doğdu. 1956 yılında Veteriner Fakültesi'ni bitirdi. 1956-1958 yılları arasında Pazar Postası'nı yönetti. 1958-1963 yılları arasında Ulus gazetesinde çalıştı. 1958 yılında Açık Oturum Yayınlarını,1965 yılında Sol Yayınlarını kurdu, yönetti. Kardeşi İlhan Erdost'un 7 Kasım 1980 tarihinde askerlerce dövülerek öldürülmesinden sonra, adına kardeşi İlhan'ın adını katarak Muzaffer İlhan Erdost ismini kullanmaya başladı. Onur Yayınları'nın sahibi  ve yönetmenidir.

Türk şiirinde Garip akımından sonra beliren yeni şiirin, İkinci Yeni'nin vaftiz babası.