YOLLARDA

Ey Dicle ey, bulanık yüzlü asi kız beş ayrı damardan bıraktım soğuk tenine tırıvırıları ak diye kollarımda kıvrılarak Fiskaya köprüsünde bıraktım yansıyan yüzümü haber almışam Erina dan gittiğim yollar hüznü olmuş kim vurduya gitmesin diye Siverek de aşk hızla gidiyorum sıfır asfalt urhai'ye 3/ 9 / 2006 aned 4 / 9 / 2006 urfa

Mustafa SUPHİ