YIKIK KEDER
Yirmidört ayar bir yalnızlık benimkisi
Harran Ovasından Elbistan'a dek
ve Diyarbekir surları dibin de tanıdığım ardında ve önün de yıkıntılar ve yıkılmışlıklarla kalan sen hangi kimsesizlikte bıraktın en mahrem yanını ve hangi keder dayatıyor düşlerini yıkık surların dibinde

Mustafa SUPHİ