TAZİYE
Tuz buz ettim
Yalınkat ettiğimiz dergahımızı
Bilseydim ölümlere gebe dokunuşlar
Gider miydim Elianın çölüne

Çoğaltırken Maveraünde bir aşkı
Ne Dicle kaldı ne de Nil
Yok saydım küstahlığımı acıtarak
Ve geri dönüp bakmıyorum
Bıraktığım yıkıntıya
İki metre ötede dur dediğin ben
Ne yapabilirdim
Bu şehri terk etmekten başka

Mustafa SUPHİ