MUCİZE

Emir Sultan değilim ki nereden bulayım kırk deve altını varıp Nilüfer Çayı'na doldurayım taşları heybeye akan su altın olsun diye fitne gelmiş gece uykuda neylersin Haber salın tastamam ettim tedariki Molla Fenari kıysın nikahı Evrenos ve Hunt kız tanık

29 Eylül 2006 Adana

Mustafa SUPHİ