BAĞIŞLA
Ne çok kapılardan
Ne çok yalnızlıklardan döndüm
Kederim olmuş yaseminler
Kır çiçeklerine tutunuşum ondandır

Hangi kavimlerden geldim
Hangi ölümleri büyüttüm
Sevda gömütlüklerinde

Sabrımla geliyorum sana
İtalik bir aşktan dönerek
Sisphosun ağıdıyla

Uçurumlardayım
Yanlış zaman sarkaçlarında
Geleceğim bir sabah erkenden
Acıt diye beni
Acı ki sunağımdır

Mustafa SUPHİ