ARZUHAL
Sevda Sözleri büyütmüyorum
Cemal Süreya gibi sevda gömütlüklerinde
Başına buyruk bir başıma yollardayım

Tomrisi beklerken Turgut Uyar
Büyük saatin altında
Edip kurbağalara bakmaktan geliyormuş Yakupla

Metin Eloğlu Üsküdarlamadan aşağıya
Yarenlik ediyordu kopuklarla
Attila İlhanın semerlantı dönerken
Bela Çiçeği için seferden

Ercüment Uçarı Kırmızı Balon Sisledimdeyip Binip rüzgara taksi hızıyla Rakı almaya gitmiş Beykoza

Ah şimdi ben
Pegasusla oturmuşumda gökyüzünde
Düşünüyorum bunları

Hepinizde göçüp gittiniz öte yana
Hele bir oturumluk yer açında
Bende geleyim yanınıza

Mustafa SUPHİ