DÜŞLER DÜNYASI
Düşler rıhtımında sevecen kuşlar
Pembe şafaklara yelken açıyor
Billûr kadehlerde renklenen düşler
Gül bahçelerine ümit saçıyor

İhtiyar dallarda taze yasemin
Hayal iklimlerinin şen habercisi
Susmuş şarkısı gamın kederin
Ebedî güneşler dağıtmış sisi

Küçük istasyonlarda hızlı trenler
Pembe şafaklara doğru koşuyor
Bahar sevincinde güller gülşenler
En esmer bulutlar şimdi hep nur taşıyor

Mustafa İlhan  GEÇER