sevgilisi uzaklara giden adam

sevgilisi 
uzaklara giden adam
ne yapar
sarhoş olur
sarhoş olunca ne yapar
ya sızar
ya yazar
ben yazdım


Mustafa DİLLİOĞLU