•  

  BU  NE  BİÇİM  HAYAT 
  Bu ne biçim Postacı 
  Üç defa çalıyor kapıyı 
  Bu ne biçim kel 
  Hem merhemi var 
  Hem sürmüyor başına  
  Bu ne biçim biçimler 
  İstediğiniz kadar çoğaltılabilir 
  Memleket çok müsait buna 
  Örneğin yeni bir komşu taşındı karşıya 
  Bir baktım Fahriye Abla! 
  Kırk yıllık bir rötar yapmış 
  Erzincan Treni 
  Ben gelmişim şu yaşıma  
  O ise şiirdeki yaşından gün almamış daha 
  Benimki ne biçim hayat 
  Uymuyor ne gördüklerime 
                 ne duyduklarıma  
                 ne okuduklarıma  
  Ben  ne biçim benim 
  Ne kendime benziyorum 
  Ne başkalarına  

  (23 Haziran 1991,Ludwigshafen) 
  Mürekkep Balığı