Metin GÜVEN     (24.12.1947 Bursa -  )

Toplumsal hayatın yarattığı karmaşanın insan beynindeki yansımalarını çok ciddiye alıyor.

Bu duygu, O'nu zaman zaman deliliğin çemberine götürüyor.

Şiirin, hele de belli bir yaştan sonra bilgelik olması gerektiğine inanıyor.

Temaların lokal etkilerin sönmesiyle ortaya çıkan boşluğun ancak kültürlenmeyle kapatılabileceğini düşünüyor.

37 yıllık ve 11 kitaplık şiir serüveni içinde hayata müdahale edebilmenin yollarını aradı yalnızca.

Gerçek ve soylu bir şiirin böyle büyük maratonların ritmiyle birlikte ortaya çıkabileceğine inandı.