GERİYE SÖZ KALIR

Her beden
Kendini taşır
Ve düşer yerlere
Beyaz karanfil
 
Yıkandığın sularda
Görülür
Kanayan
Akrep kuyrakları
 
Demir paslanır sonra
Demire pas yakışır
 
Giden gitmiştir
Geriye söz kalır.

Metin GÜVEN