6. 5. 1972

Onlar
Çığlığın rengine gelin gittiler
Belleğin gizemine gömüldüler

Beyazdı kanları
Ve aylardan mayıs.
Metin GÜVEN