YANYANA


Bu gürül gürül otların yanıbaşında 
Ağacın gölgesine değdi değecek 
Tam şeftalinin kokusu başlarken 
Öpüşmiye kıl kadar bitişik 
Akarsuyun burnunun dibinde 


Bu zulüm, bu haksızlık, bu işkence

Melih Cevdet ANDAY