FİZİKÇİLER İÇİN ŞİİRLER


NEWTON'A
O elma, cinselliği Âdem'in
Bu yüzden güçlü yerçekimi
Daha yakındık Tanrıya
El ilanlarından önce
Peygamberlerin.

EINSTEIN'A
Bu sabah yüzüme
Dudak izimi taşıdı ilk ışık
Geceyi öperken camda kalan.

FEZA GÜRSEY'E
I
Dördü de zamanda yatar Tanrının beş sureti
Biri eyler zamanı ki ondan alır kuvveti.
II
Bir denizinde bin yunus yüzer dervişin
Su hem bir eder hem ayırır onları.

Mehmet Zaman SAÇLIOĞLU