KIBRISLI BİR ASKER 
KEDERLİ TÜRKÜLER SÖYLÜYORDU 

Kıbrıslı bir asker kederli türküler söylüyordu 
yalnız başına yaşayan dağlardan 
çok uzak yıldızlara sesleniyordu 

yükseliyordu hep aynı ezgi 
yükseliyordu karanlıkta 
ağlayan bir ağıt 
inleyen yakarış gibi. 

Kıbrıslı bir asker kederli türküler söylüyordu 
hiç bir zaman öpülemiyecek 
bir sevgiliydi çağırdığı 
adları unutulmuş özlemlerden sözediyordu 

belki onun türküsü, 
küçük bir askerin çalınmış gençliğiydi 
kimbilir belki, 
hiç yaşanmamış bir hayattı anlattığı. 

Kıbrıslı bir asker kederli türküler söylüyordu 
telörgüler üzerinde yaralı bir kuş ötüyordu 
duydum onu yüreğimin en derin yerinde 
sesi çırpınarak yıldızlara uçuyordu 

yağıyordu yıldızların gçzyaşları 
ışış ışıl yağıyordu. 

Söyle kederli türkünü küçük asker, söyle 
aksın gözyaşlarımız bu hazin ezgilerle  
gözyaşlarımız yıkasın, 
kardeş kanına bulanan ellerimizi 
silsin savaşın ve aldanışın izlerini 
gözyaşlarımız temizlesin bizi. 


Mehmet YAŞIN