RUHUMUZUN BEYAZ ALEVİ

Kediler, bilirler, günlerimizin nasıl 
Sessiz, sıkıntılı geçtiğini 
Kaldırır başlarını, esner 
Bakarlar kapıya, bize, yastığımızdan 

Esasen birer ejderha olan 
Hayatlarımız daha açmadan ağzını 
Kısarlar gözlerini, ta oradan, gözdiplerimize kadar 

Bir son takat ile içlerimizde 
Yanan, mumu kollatırlar

Mehmet TANER