POETİKA

Nasıl mı bir şiir,
Yeryüzünü yürüyen burgaçlar gibi
İki omuzları ortasında üryan bir şiir
Merdivenden çıkan
        	bir şiir
Merdivenden inen
        	bir şiir
Merdivensiz bir şiir, merdivenden
              		bir şiir
Bir şiir
Kara balık yumurtası gibi
Bir şiir
Acı soğan sofrası gibi

Kıldan Sırat, Sırf'tan Edat
Yaralı gıdadan ibaret, yaralı tekrardan bir at
Ve kıvılcım ve yele
Ve homurtu, ve kişneme

Ölçülü bir şiir,
Ona rağmen ölçülü bir şiir

Eve gelen bir şiir,
Ama evde olmayan

Yüzüme taktım mı yüzüm kalan
İki omuzları ortasında nihan bir şiir

Mehmet TANER