İKİ RÜBÂİ

(Özlemle çekilmiş dizeden gül kanıyor
Zülfün yoluyor sevgili, kâkül kanıyor
Gül kalmadı bağlarda, dikenler sası toz
Binlerce rubâî gibi bülbül kanıyor.)

(Bir defter dolar bir yapı biter.
Pencere biter, Kuşlar biter, Kapı biter.
Hırsız - 
Çalarız çalarız o uzun terapi biter.)

Mehmet TANER