DÖRTLÜK

Kapılıyım dağ gibi; uçarı, dağlar gibi
Sönsün bir ateş sönsün, salgın aynalar gibi
Tut kuşu sal içime, varsın kuş yansın olsun
Dönsün bir ateş, dönsün, gökte turnalar gibi


Mehmet TANER