GÜNDÜZ - DIŞ - SOKAK İÇİ


(Oksijen saçlı ve ağzı cikletli kızlar göz süzer, ince favorili bıçkın delikanlılara. Bu  şehir azgın bir kedi gibi kendi çocuklarını yer)


Bir mermi yaşamalı abi
Fırlayıp namludan 
Ve nereye gideceğini bilmeden
Gece toz ölüm kadın
Kesilen raconudur harcanmış
Ömrümüze, delikanlılığın


Sevmek yavaşlatır insanı usta
Aşk o siyah-beyaz
Ve acıklı filmlerde kalmalı
Neon içki para erkek
Sıyrılıp bir sustalı gibi
Bu tarihsiz sokaklardan yırtmalı.

Mehmet KÂZIM