KUANLUAN
Uzanmış boşlukta ve yöneten dünyayı,
Dev Kuanluan, yeryüzünün bütün güzelliklerini görmüş!
Üç milyon beyaz jad ejderi buradan çıkarlar,
Bütün gökyüzü buz kesiyor soğuktan.
Yazın çözülmesiyle buzların,
Irmaklarımız taşıyorlar,
İnsan balık ya da kaplumbağa yerine kondu.
Değerleri ya da binlerce yıllık suçları için,
Kim getirdi doğru dürüst bir yargıyı?

Ama şimdi, sana söylüyorum, ey Kuanluan,
Bu denli yüksek olma, bu denli karlı olma.
Sırtımı dayayıp gökyüzüne çekemem kılıcımı,
Seni üç parçaya bölmek için!
Parçalarından birini Avrupa'ya verirdim,
Birini Amerika'ya,
Ve birini de Çin için saklardım!
Barış içinde dünya,
Bütün toprak sıcaktan da soğuktan da alırdı payını.
________________________________________
'Ze' tarzındaki bu şiir 'Nien Nukiao' (Güzel Nien Nu) motifinden yararlanarak yazılmıştır.
Nien Nu, Tang döneminde yaşamış ünlü bir şarkıcı kadının adıdır.
'Kuanluan': Sikiang Hotan'ın yukarısında yer alan bir dağın adı (Karanlık Dağ).
'Irmaklarımız taşıyor': Yazın karların erimesiyle Yangçe ve Huangho nehirleri taşarlar.(ç.n.)

'Üç milyon jad ejderi': Eskilere göre 'üç milyon jad ejderi' yakalanınca kopan pulları 
gökyüzünde uçuşacakmış. Bununla karların savrulmasını anlatmak isterler. Ben de 
burada karla kaplı dağları betimlemek için bundan yararlandım. Gerçekten, bir yaz 
günü Minşan'ın yukarılarına bakacak olursanız beyaz bir şeylerin savrulduğunu, bu 
beyazlığın içinden bir dağ kalabalığının seçildiğini görürsünüz. Bir halk efsanesine 
göre bütün bu dağlar maymunlar kralı Suan Vukong buradan geçtiği sırada yanıyormuş. 
O da bu ateşi, muz yapraklarından yapılmış ünlü yelpazesiyle örterek söndürmüş. 
Dağların böyle beyaz olması işte bu yüzdenmiş. (Mao Zedung'un açıklaması)
Mao ZEDUNG

Çeviri: Eray CANBERK