LEOPOLD SEDAR SENGHOR


 

YAŞAMI

 

YAPITLARI

Chants d'ombre (Gölge Şarkıları, 1945)
Hosties noires (Siyah Kurbanlar, 1948)
Ethiopiques (1956)
Nocturnes (Noktürnler, 1961)
Poèmes (Şiirler, 1964)

ŞİİRLERİ

Afrika
Derdine Yan Zavallı Zenci
Kara Kadın