LANGSTON HUGHES


Hazırlayan : Tuğrul Asi Balkar

 


Ben bir Zenciyim:
Kara gece nasıl karaysa,
Afrika'mın derinlikleri gibi kara.


YAŞAMI

 

YAPITLARI
ŞİİR
The Weary Blues (Yorgun Ezgiler, 1926) 
Fine Clothes to the Jew (Yahudi İçin Güzel Giysiler, 1927) 
The Negro Mother and Other Dramatic Recitations (Zenci Ana ve Diğer Dramatik Ezbere Şiirler, 1931) 
Dear Lovely Death (Sevgili Tatlı Ölüm, 1931) 
The Dream Keeper and Other Poems (Düş Koruyucuları ve Diğer Şiirler, 1932) 
Scottsboro Limited: Four Poems and a Play (Scottsboro Şirketi: Dört Şiir ve Bir Oyun, 1932)
Shakespeare in Harlem (Şekspir Harlem'de, 1942) 
Freedom's Plow (Özgürlüğün Sabanı, 1943) 
Fields of Wonder (Tansık Tarlaları, 1947)
One-Way Ticket (Tek Yönlü Bilet, 1949) 
Montage of a Dream Deferred  (Ertelenmiş Bir Düşün Kurgusu, 1951) 
Selected Poems of Langston Hughes (Langston Hughes'tan Seçilmiş Şiirler, 1958) 
Ask Your Mama: 12 Moods for Jazz (Annene Sorsana: Caz için 12 Karamsar Ezgi, 1961) 
The Panther and the Lash: Poems of Our Times, Panter ve Kamçı: Çağımızdan Şiirler, 1967, ö.s.) 
The Collected Poems of Langston Hughes (Langston Hughes'un Toplu Şiirleri, 1994) 
Let America be America Again (Amerika Amerika Olacak Yeniden, 2004) 
The Poetry of the Negro (Zenci Şiiri, antoloji, 1949)
TÜRKÇE’DE LANGSTON HUGHES
Memleket Özlemi, Çeviri: Necati Cumalı, Ataç Kitabevi, İstanbul, 1961
Şiirler, Çeviri: Talat Sait Halman, Yeditepe Yayınları, İstanbul, 1971
Alabama’da Şafak, Çeviri: Ergin Koparan, Kavram Yayınları, İstanbul, 1985
Özgürlük Gibi Sözcükler, Çeviri: Özcan Özbilge, Kaynak Yayınları, İstanbul, 1985
Ertelenmiş Düş Kurgusu/Caz Şiirleri, Çeviri: Ergin Koparan, Varlık Yayınları, İstanbul, 1990
Seçme Şiirler, Çeviri: Ergin Koparan, Yön Yayıncılık, İstanbul, 1994

ŞİİRLERİ

Afro - Amerikan Parça
Amerika Amerika Olsun Yeniden
Ardella
Atlı Karınca
Ben de
Bir Zenci Kızın Türküsü
Düşler
Halkım
Harlem: Ertelenmiş Bir Düş
İsa Alabama’da
Sıla Türküsü
Z E N C İ
Zenci Nehirleri Anlatıyor