YAŞAMI

Çek şair Konstantin Biebl  1898'de Slavetin'de doğdu, 1951'de Prag'da öldü. 
Hem Rus Devrimi'nden hem de Apollinaire'in şiirinden büyük ölçüde etkilendi. 
Sanatını sosyalist toplumun hizmetine verdi, ama tüm bir kuşağın dramatik 
yazgısını simgelercesine sonunda intihar etti.
Konstantin BIEBL