ZAMANI DEĞİL

    Zamanı değil susmanın!
    Göreceksin nice çiçeklerin dirildiğini, nice korkuların
dağıldığını yüzlerden; gelip de bir kavşağa dirençsiz mi kal-
mışlar, güç katacak nice insana - boşalınca dudaklarının 
arasından, göğsünün içinde tuttuğun hava.
    Yükle o soluğu ey suskun!
    Geliştir sınırlarını, varacağı yönleri genişlet, büyüt yeni
bir gökyüzü kadar. Döndüreceği yeni kanatlar eklensin de-
ğirmenlere, yeni yataklar bulunsun ırmakların akacağı, ye-
ni dallar yaratsın kavgadaki ağaç, kırdaki bekleyiş yeni an-
lamlar edinsin.

Kemal ÖZER