ÖRTEMEZ GELECEK GÜNLERİ

       Üretmeyenler yaşamı ve rüzgârı göğünden, denizi ba-
lığından esirgeyenler
       kökleri toprakta değildir onların. Sudan ve havadan  
uzağa sürdükçe bir kâğıt kadar boş ve beyazdırlar. Ve bir
çanak parçası kadar eklenmesi olanaksız öbür parçaları-
na. Doğa durur ve ilerlemez çünkü damarlarında.
       Nasıl kabuk tutmazsa işleyen yarayı, kilden ve cansız
çakıllardan kentleri nasıl yıkıp geçerse deprem, pul pul dö-
külecektir onlar da, gelecek günlerin üzerinden.
Kemal ÖZER