ONLARIN SESLERİYLE

buluşuncaya kadar orda burda savrulup duran
          binlerce başıboş anı
 
    kimi çoktandır çağrışımı eksik sözlerle
       söyleyenden yoksun bir şarkı
         
         kimi darmadağın bir düş
belli değil hangi göze nasıl bir uyanıştan yansıdığı

    niye bırakıldığı unutulmuş bir karanfilden
       kiminin bir kaldırıma sızıyor ışığı

      kiminde her darağacından bir şafak
her ağıttan biz dize, her yıldönümünden bir yankı

  artık ne darmadağın ne unutulmuş ne eksik      
hiçbiri sahipsiz değil onların sesleriyle buluşalı

Kemal ÖZER