Durur ilkyazın sürgünü
                                   inancın rüzgârgülü durmaz
                                   
                                   durur uykunun özsuyu
                                   yarının coşkusu durmaz

                                   durur sarkacın gitgeli
                                   kavganın yüreği durmaz


                     Kemal ÖZER