DÜŞMAN

     Günler değişmesin isterler, akıp gittiği halde zaman.
Hep aynı bahçeyi görsün evlerin penceresi, aynı sokakla-
ra açılsın kapılar, düdükleri hep aynı saatlerde ötsün fabri-
kaların.
     Ve kimse düşünmesin isterler, nice yorgunluklardan
Sonra, yıldızlı bir mayıs gecesi. Başka kentler de olduğunu
Düşünmesin, başka insanlar da olduğunu, başka umutlar
da.
     Yeni bir dünyaya doğru devrildiğini güneşin.
Kemal ÖZER