BİLDİRİ

    Yürüdüğün vakit seninle birlikte yürüsün diye kentler-
deki daracık sokaklar,
    geniş alanlarına çıksın diye alınterinin,
    yürüdüğün vakit değişsin diye dünya
    ve yaşam mutlu bir türkü olsun diye

    dağlarda tek tek yakılan bu ateşler.Kemal ÖZER