KUYUİçsiz bir kuyu derinliği hayatım
Şimdi peşpeşe tüm yüzeyler yüzeysel
Ve daha derin algılanıyorlar
Kuytu bir ilüzyonla sanat 
Herkesten daha iyi bu oyunda
Çünkü ben hem kendimi 
Hem zamanı bıraktım bütün aşklarda

Kağan KÖK