ÇOBAN YILDIZI
Gök menekşe rengindeydi
Altın başaklı tarlalar üzerinde
Doğudaki göklerin altında
Sarı bir buğday hüküm sürmekte

Gecenin karanlığı inerken,
İnce, beyaz ışıklı bir yol
Yalnız sevgililerin yolu...
Hüzün veren nehirler uçuşta.

Belki bir değirmen çarkı dönmekte...
Belki bir şarkı havalarda...
Bir köpek... kanat sesleri...
Bir sevimli düş payı...

Ve bir altın yıldız
Parıldarken çamlar üzerinden
Doldu sessiz ülke
Çekirge çığlıklariyle.

Şimdi gök mavidir
Altın başaklı tarlalar üzerinde...
Hangi güzel kokudur serin geceyi saran
Patikalar boyunca.

Juan Ramon JİMENEZ

Çeviri: Ahmet E. IŞIK