Jean COCTEAU     (1892 - 1990)


	Değişik bir sanatçı: Şiir, roman, tiyatro yazıyor; film, resim yapıyor. Ama hep birinci
sınıf bir sanatçı olarak kalmasını biliyor. Cap de Bonne-Espérance, ilk şiir kitabı. Plain Chant, 
ikinci kitabı. Sürrealizm akımına karışıyor. Şiirlerinin, tiyatrolarının çoğu bu akımın etkilerini taşır: 
Parade; Le Boeuf sur le Toit; Les Mariés de la Tour Eiffel; Antigone.
	Şiirleri sonradan Poésies adı altında bir kitapta toplandı. Cocteau, bunca çeşitli çalışması 
yanında daha çok ozan kalmışa benziyor.Şiirin hudutlarını genişlettiği açıktır. Bu hem biçim, hem 
de konu bakımından böyledir.Son şiirleri daha çok ölçülüdür. Ama beğenisi gene klasik olmaktan 
çok yenidir.
								İlhan BERK