ŞU  SEVİ 
            Şu sevi 
       Öyle yaman 
       Öyle ince 
       Öyle sevecen  
       Öyle umutsuz 
       Şu sevi 
       Gün gibi güzel 
       Zaman gibi kötü 
       Zamansız gelirse 
       Şu sevi öyle gerçek 
       Şu sevi öyle güzel 
       Öyle mutlu 
       Öyle sevinçli 
       Ve öyle alaycı 
       Karanlıkta ödü kopan çocuk gibi 
       Öyle sevinçli 
       Geceleyin dingin bir adam 
       Dört yana korku salan şu sevi 
       Olur olmaz söyleten 
       İçin için kemiren 
       Pusu kuran şu sevi 
       Gözledikçe 
       Sıkışan yaralanan tepinen yadsınan 
                unutulan yetinen 
       Sıkıştırmamız yaralamamız yadsımamız 
                unutmamız yüzünden 
       Sevide var ne varsa 
       Öyle canlı 
       Günlük güneşlik 
       Seninki  
       Benimki 
       Tanrının günü 
       Yepyeni 
       Değişmez 
       Bitkiden daha gerçek 
       Kuştan daha titremekli 
       Yazdan daha canlı daha sıcak 
       İkisi de elimizde 
       Gidip gelme 
       Unutabilir 
       Sonra uyuyabiliriz 
       Uyanabilir acı çekebilir yaşlanabiliriz 
       Gözümüzü kapayabiliriz 
       Ölümü düşünebiliriz 
       Gençleşebiliriz 
       Sevimiz 
       İnatçı eşek örneği 
        ................ 
       Unuttuk seni 
       Sen bizi unutma 
       Bir sen varsın yeryüzünde 
       Çok uzaklarda 
       Nerede olursa olsun 
       Bir haber yolla bize 
       Geç de olsa koruluktan 
       Anılarımdan  
       Çık birden orta yere 
       Uzat elini 
       Kurtar bizi 
  
                   Jacques PRÉVERT